Grunty

Nasze przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją gruntów najlepszej jakości. Przedstawiamy karty charakterystyki wybranych z nich oraz atest PZH. Zapraszamy również do zapoznania się ze zdjęciami przedstawiającymi nasze produkty.

Karty Charakterystyki:

KCH GRUNT UNIWERSALNY DO WNĘTRZ POCAŁUJ

KCH GRUNT UNIWERSALNY POCAŁUJ

KCH GRUNT GŁĘBOKO PENETRUJĄCY POCAŁUJ

KCH GRUNT PODKŁADOWY TYNKARSKI POCAŁUJ

ATEST PZH